THF Flyg - Tekniska Högskolans Flygklubb

Stockholms trevligaste flygklubb   

Priser

Medlemsavgifter

 • Aktiv medlem 3900:- per år + KSAK-avgift 450:- per år.
 • Skolande medlem 3900:- per år.
 • Inträdesavgift i klubben 5000:-. Engångsavgift för Aktiv och Skolande medlem.
 • Deposition arbetsplikt 1500:- per år. Återbetalas vid genomförd arbetsplikt 2 ggr/år. Arbetsplikt gäller endast Aktiv medlem, gäller ej för Skolande medlem, Stödmedlem och Gästmedlem.
 • Stödmedlem 300:- per år. Stödmedlem får inte nyttja/hyra flygplan.
 • Gästmedlem 800:- per 30 dagar. Maximalt 60 dagar. Krav att tillhöra annan svensk flygklubb ansluten till KSAK eller FSF. 

 

Självriskeliminering (200 kr) ingår i alla medlemsavgifter. Aktiv medlem som betalar KSAK-avgift via annan klubb undantas från denna avgift. Medlemsavgifter gäller per kalenderår. Inträdesavgiften är en engångsavgift och är ej återbetalningsbar. För nytillkomna medlemmar som inträder (och betalar) efter 1:a Oktober gäller medlemsavgift för resterande delen av året samt hela nästkommande år.

 

Flygpriser (Gällande priser finns alltid i MyWebLog)

 • SE-KHU (PA28-181) - 1800 kr/tim 
 • SE-KEO (PA28-161) - 1650 kr/tim 
 • SE-CPT (PA18) - 1400 kr/tim
 • SE-MLA (Aquila A210) - 1400 kr/tim

 

Gästmedlem betalar, förutom ovan givna normalpriser, ett påslag med 350 kr/tim.

Flygpriser inkluderar bränsle och avser s.k. tachotid.

 

Startavgifter, etc

 • Klubben har ett landningskort för SE-KEO på Stockholm/Västerås, ESOW (även kallad Hässlö).
 • Klubben har inget landningskort hos Swedavia, men står för enstaka start- och landningsavgifter på Swedavias flygplatser.
 • För övriga flygplatser, avgifter och flygplan samt utanför flygplatsernas normaltider betalar piloten själv erforderliga landnings-, start-, och parkeringsavgifter. (Notera att klubben inte har landningskort på Skavsta.)

 

För exakta regler och tider, se intern BRUX.

 

Debitering

 • Medlemsavgifter och flygpriser dras från medlemmens flygkonto i klubben. Medlemsavgifter delas upp i 2 delbetalningar per år, flypriser dras efter flygning i samband med loggning av densamma.
 • Medlem ser alltid till att tillräckliga medel finns på dennes konto för att kunna debiteras medlemsavgifter och flygpriser.
 • Inbetalning till flygkonto görs via Postgiro 19 65 74-8 eller Bankgiro 735-8682. Märk inbetalningskort (eller kommentarfält) med Namn och Medlemsnummer.

 

THF-Flyg - Tekniska Högskolans Flygklubb

Skå-Edeby Flygfält, ESSE, Stockholm.

www.thf-flyg.se 

Stockholms trevligaste flygklubb

Flyger PA28, PA18 och Aquila på Skå-Edeby Flygfält, ESSE