THF Flyg - Tekniska Högskolans Flygklubb

Stockholms trevligaste flygklubb   

THF-Flyg - Tekniska Högskolans Flygklubb

Skå-Edeby Flygfält, ESSE, Stockholm.

www.thf-flyg.se 

SkolhandledningVad roligt att du funderar på att börja flyga!Att flyga bjuder på många trevliga stunder ensam eller med nära och kära – det är något som alla flygare instämmer i. Det innebär samtidigt ett stort ansvar, både för omgivningen och för dig själv. Här finner du information om vad som krävs av dig för att komma igång.


Här ger vi en kort handledning i hur du enklast kommer igång med dina studier.


Hur gör jag för att börja flyga och erhålla ett privatflygarcertifikat?


 • Kontakta oss

Börja med att kontakta Niklas Larsson, vår utbildningsansvarige, på larsson.n89(at)gmail.com, eller ring på 073-070 7410.


 • Ålder

Det finns inget ålderskrav för att påbörja flygutbildning och flyga med lärare. Dock gäller följande;

Minst 16 år för att flyga första ensamflygning (med övervakning av flyglärare).

Minst 17 år för att göra uppflygning för att erhålla privatflygcertifikat.


 • Belastningsregister

Innan du påbörjar utbildningen görs ingen kontroll av belastningsregistret. Det görs däremot när utbildningen är avklarad och ditt certifikat ska utfärdas. Vissa saker accepteras medan andra inte. Vid behov kontakta Transportstyrelsen för att ta reda på mer.


 • Läkarintyg

Det krävs att man är "nomalt frisk" för att få flyga. Glasögon är normalt inga problem, många som flyger har glasögon. Du kommer behöva göra en läkarundersökningenligt "Klass 2" hos en flygläkare som kollar din medicinska lämplighet.

Sök flygläkare (Klass 2) här: https://flygl.transportstyrelsen.se/extweb/


 • Optikerintyg

Du kommer behöva ett optikerintyg som anger dina synkorrigeringar. Berätta för optikern att det gäller för medicinskt intyg för flygcertifiakt så du får rätt intyg.


 • Personbevis

Du kommer behöva ett personbevis som anger ditt medborgarskap och födelseort. Beställs från Skatteverket på www.skatteverket.seTeoriutbildning - Teoripaket


Kursstart två gånger per år (Augusti/Jan). Kursen pågår i en termin. Anmälan sker på: www.flygteoriskolan.se

De ämnen som ingår i utbildningen för privatflygarcertifikat är följande:


 • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
 • Luftfartyg generellt
 • Prestanda och färdplanering
 • Människans förutsättningar och begränsningar
 • Meteorologi
 • Navigation
 • Flygoperativa procedurer
 • Flygningens grundprinciper, aerodynamik
 • Flygradiotelefoni


Efter avslutad teoriutbildning genomförs ett slutprov i respektive ämne inför Transportstyrelsen. Efter det första skarpa provet som du skriver har du 18 månader på dig att slutföra samtliga prov. Därefter har du 24 månader på dig att flyga upp inför en kontrollant auktoriserad av Transportstyrelsen.


Praktisk utbildning - Praktikdel


 • Ansök om medlemskap i Tekniska Högskolans flygklubb: Fyll i och skicka in medlemsansökan.
 • När du blivit medlem får du en kod så att du kan gå in och boka flygplan
 • Du bokar flygplanet och flyglärare till respektive lektion.
 • Läs mer om antal flyglektioner och priser på våra flygpriser.
 • Så småningom behöver du även en elevhandbok, Loggbok och TMA-karta över Stockholm, vilket du köper av KSAB (www.pilotshop.se) i Kista , 08-7646080
 • Den praktiska utbildningen innefattar flera moment, allt för att du ska bli en omdömesfull och säker pilot.
 • Innan uppflygningen måste du ha skolat minst 45 timmar och ha blivit godkänd på den teoretiska examinationen. De 45 timmarna innefattar:
 • 25 timmar i dubbelkommando (med flyglärare)
 • 10 timmar övervakad ensamflygning
 • Resterande 10 timmarna sprids enligt flyglärarens bedömning.
 • Minst 5 timmar av övervakad ensamflygning måste genomföras som distansflygning, varav minst en långdistansflygning på 150 nautiska mil (28 mil).


Våra flyglärare i klubben svarar gärna på dina frågor och ger dig tips och idéer om du behöver.


Kom igång


Kontakta vår utbildningsansvarige Sven-Anders Stegare på stegare(at)telia.com, eller ring på 070-277 56 83.- Lycka till!
Stockholms trevligaste flygklubb

Flyger PA28, PA18 och Aquila på Skå-Edeby Flygfält, ESSE